For booking, ta kontakt på : post@rorosguide.no eller ring oss på 97761521.

Utleie sykkel:  Priser sykkelutleie pr. 1.5. 2024

GT Avalanche Sport

Terrengsykkel (HT)

Nye sykler fra Hard Rocx og Scott

3 timer 350,-/ 24 timer:    500,-

Påfølgende dager 350,- pr. dag.

________________________________________________________________________

Fulldemper:

GT Force og  GT Sensor

3 timer 500,- / 24 timer: 700,-Påfølgende dager 500,- pr. dag.

 

________________________________________________________________________

Sykkelturer

Fatbike:

3 timer 350,- /24 timer: 500,- Påfølgende dager 350,- pr. dag.

______________________________________________________________________

Elektriske sykler:

3 timer 550,- / 24 timer kr. 750,-

Påfølgende dager kr. 550,-

Vi har kun trekkingsykler, altså sykler som er beregnet for asfalt, grusvei og enkel sti.

________________________________________________________________

Utleie Kano og Packraft:

Kano 3 seter: 500,- pr. dag / 350,- påfølgende dager

Packraft 1 manns: 1.200,- helg (fredag-søndag)  Ukesleie 1.800,-

Packraft 2 manns: 1.500,- helg (fredag-søndag)  Ukesleie 2.000,-

Vi har ikke dagsleie av packrafts.

Inkluderer leie av årer, vanntett bag og vester.

 

For frakt/henting gjelder følgende priser:

Inntil 10 kilometer unna Røros sentrum kr. 500,- en vei. *

Inntil 30 kilometer unna Røros sentrum kr. 1.200,- en vei. *

For frakt over 30 kilometer tilkommer kr. 200,- pr. mil over 30 km.

*Inkluderer hjelp til utsetting av kanoer og frakt av alt utstyr.

__________________________________________________________________

Leie av øvrig utstyr

Hjelm kr. 50,- pr.dag.

Klikkpedaler kr. 50,- pr. leie.

Sykkelvogn kr. 100,- pr. dag. (passer til to små eller et stort barn)

Alle syklene leveres med verktøykit og slange (slange må betales ved punktering, kr. 100,-) Det er også med lås for syklene, den skal alltid låses fast når den ikke er under tilsyn. Låsen skal ikke festes til ramma under bruk da det blir stygge merker.

Alle syklene leveres ut med flatpedaler, ønskes det bruk av sykkelsko så kan pedaler leies av oss eller man kan sette på sine egne. Vi anbefaler sekk med drikkeblære, mat og ekstra skift. Ha alltid med mobilen om noe skulle oppstå.

Halvdag: 3 timer fra leietidspunkt. Dagsleie 24 timer fra leietidspunkt.

__________

Langrennski:

Vi har fått inn helt nye Atomic Felleski, sko i de fleste størrelser samt staver! Med felleski er du nesten garantert godt feste og god gli. Bindingene våre er justerbare om man trenger bedre gli eller feste.  Skiene blir glidet og preppet før hver utleie.

Priser:

Pakke (ski, sko og staver):

Kr.400,- pr.dag/kr. 300,- fra dag 2.

Kun ski: 350,-

Sko: 150,-

Staver: 100,-

Vi har varmedresser og skoposer til utleie også, kun kr. 100,- for begge deler. Disse egner seg ikke i skiløypa.

_____________________________________________________________

 

 

 

——————————————————

Vilkår for benyttelse av tjenesten Røros Guide

Røros Guide, driver under firmanavnet Explore Røros AS, org.nr. 916 638 664. Vi har lokaler ved An-Magritt Veien 120, 7374 Røros. Vi driver utleie av utstyr og tjenester for bedrifter og privatpersoner.

1 Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra www.rorosguide.no til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2 Definisjon av parter

Utleier eller selger er: Røros Guide og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier eller Røros Guide.

Leietager er: den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietager, kunden, du, deg, din eller ditt.

Med leieobjekter innebærer verktøy, utstyr, maskiner og alt annet som leies ut på rorosguide.no.

Med leveringsform/servicepunkter menes utlevering eller innlevering i butikk eller andre avtalte steder.

3 Betaling, depositum og priser

Betaling skjer via utsendt faktura på forhåndsordre som skal betales før utleiedag. Alternativt etter atale via Vipps.  Vi har også samarbeid med Røros Hotell der gjester der kan sette leiebeløpet på rommet.

Røros Guide følger vanlig utleiepraksis og reserver også et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling.  Reservasjon sikrer hvis kunden returnerer verktøyet for sent, skader verktøyet eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies og fremgår av din ordrebekreftelse. Røros Guide har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Røros Guide sin side på nettstedet kan Røros Guide ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Leieobjektets tilstand

Røros Guide forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i driftsklar tilstand. Røros Guide har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.

Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Røros Guide om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.

5 Skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Røros Guide omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes på post@rorosguide.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Røros Guide kunne bruke det på forhånd reserverte depositum og om nødvendig trekke ytterligere utestående beløp til å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av utstyret. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet.

6 Bruk av leieobjektet

Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år.

Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er Leietakers ansvar. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med utstyret og/eller på utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i utleiers bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret.

Vi anbefaler bruk av verneutstyr. Du må også følge utstyrets bruksanvisning og andre anvisninger fra Røros Guide.

7 Tilbehør

Tilbehør må som hovedregel kjøpes eller leies separat ved bestilling av utstyret og tilvelges etter hvilken oppgave leietager ønsker å utføre på nettsiden. På nettsiden står også beskrevet hva som er inkludert i leveransen av leieobjektet. I tillegg er sikkerhetsutstyr påkrevet i en rekke situasjoner og tilbys på nettsiden.  For tilbehør som selges og som ikke er tatt i bruk gjelder punkt 12 Angrerett.

8 Leiertagers rettigheter og plikter

Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på www.rorosguide.no. Røros Guide sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.

Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Røros Guide umiddelbart. Røros Guide har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.

Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om servicepunktets normale åpningstider.

Leietageren eller kortinnehaver gir Røros Guide fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for blant annet leieobjekt som ikke returneres, er skittent utover det normale eller ved skade på leieobjektet. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid eller tilbakeleveres med feil eller mangler.

Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av utstyret ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie samt et tillegg, for tiden på 350 kroner,- som dekker merutgifter Røros Guide har ved for sen innlevering. Er ikke leieobjektet returnert etter ett døgn har Røros Guide krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge utstyret faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren.

9 Endring av ordre

For å endre ordre må Røros Guide kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å endre leiestart eller leieslutt.

Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Endringsavgiften er for tiden på 350 kroner. Alle kostnader vil opplyses leietager før ordreinngåelse eller ordreendring.

10 Utlevering og retur

Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du finner det også under din side. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  For å få utlevert leieobjektet må du ha din booking referanse. Navnet du angir på reservasjonen må stemme overens med navnet på id kortet ved henting.

Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt.

Du er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss eller våre servicepunkter.

Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er tilstede når de kommer inn på vår varesentral. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand så slettes reservasjonen for depositumet på betalingskortet.

11 Medlemskap

Medlemskap gir deg rettigheter til reduksjon av priser og andre medlemsfordeler. Både privatpersoner og næringsdrivende kan være medlemmer, men det er den person som er innmeldt som er juridisk ansvarlig og avtalepart.

Medlemskap fornyes automatisk til det blir avsluttet av leietager. Det avsluttes på kontosiden ved å stoppe abonnementet. Medlemskapet vil da løpe ut gjeldende periode og deretter avsluttes.

12 Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).

For å benytte angreretten må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. For eksempel, prøver du en støvmaske, sager med sagblad, eller borer et hull med et bor, gjelder ikke angretten.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen og innen rimelig tid, sammen med angrerettskjema. Det enkleste er å returnere varen i samme boksen som når du returnerer leieobjektet. Da er det ingen kostnader for deg. Fyll ut angrerettskjemaet og legg det i boksen. Velger du å sende det tilbake med post eller andre metoder er det ditt ansvar til varen er fremkommet oss. Du må selv besørge egen, egnet emballasje og kontakte oss før sending.

13 Immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Røros Guide kontroll.

14 Personvern

Røros Guide behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  All lagret informasjon er tilgjengelig på «Min konto». Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Røros Guide.

Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler NETS. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Lagring av betalingskort gjør det enda enklere når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Røros Guide  lagrer ingen kredittkortdetaljer selv.

Røros Guide benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.

Du finner mer detaljert informasjon om våre praksiser knyttet til personvern ved å gå inn på hjelpesidens undermeny. Der finner du personvern som en egen orientering.

15 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.

16 Endringer

Røros Guide forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på www.rorosguide.no. Dersom Røros Guide vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på rorosguide.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på yourcompany.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Røros Guide.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille, kan du enkelt ta kontakt med oss:

(+47) 977 61 521
post@rorosguide.no